: ŶIJٷվ ŶIJٷַ ŶIJ ŶIJƽ̨ ŶIJ ŶIJ ŶIJ ŶIJ ŶIJ ŶIJƽ̨ ŶIJƽ̨ ŶIJƽֻ̨ ŶIJƽ̨վ ŶIJƽַ̨ ŶIJ ŶIJٷվ ŶIJ ŶIJվ ŶIJַ ŶIJֽ𿪻
2019女足世界?女足世界杯盘?女足世界杯亚?/title> <meta name="description" content="2019年女足世界杯作为今年女足世界杯前的最后一项大?阿尔加夫杯邀请赛对于中国女足的重要性不言而喻?有些遗憾的是,球队并没能在这项比赛中打出满意的成绩," /> <meta name="keywords" content="2019女足世界杯赛?2019女足世界杯预?女足世界杯分? /> <meta name="author" content="order" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <meta content="yes" name="apple-mobile-web-app-capable"> <meta content="black" name="apple-mobile-web-app-status-bar-style"> <meta content="email=no" name="format-detection"> <link href="/skin/css/pintuer.css" rel="stylesheet"/> <script src="/skin/js/jquery.js"></script> <script src="/skin/js/pintuer.js"></script> <script src="/skin/js/respond.min.js"></script> <link href="/skin/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/skin/js/animal.js"></script> </head> <body> <div class="wrap-header"> <div class="container padding-top padding-big-bottom "> <div class="line"> <div class="xl12 xs2 xm2 xb3 padding-big-top logo"> <button class="button icon-navicon float-right" data-target="#navbar1"></button> <a href="/"><img src="/skin/images/logo.png" alt="2019女足世界?女足世界杯盘?女足世界杯亚?/></a> </div> <div class=" xl12 xs10 xm10 xb9"> <div class="text-right padding-big-top hidden-l hidden-s xm6 xb4 float-right"> <form name="formsearch" action="/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <div class="input-group text-right"> <input type="text" class="input border-main" name="q" size="30" placeholder="关键? /> <span class="addbtn"> <button type="submit" class="button bg-main">?</button> </span> </div> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <!--end header--> <div class="bg-nav"> <div class="container navbar nav-big bg-inverse radius"> <div class="navbar-body nav-navicon" id="navbar1"> <ul class="nav nav-menu nav-inline nav-pills"> <li class='active' ><a href="/" class="topa"> 首页</a></li> <li class=""><a href="/a/about/" class="topa">关于我们</a> <ul style="display:none"> </ul> </li><li class=""><a href="javascript:;" href="/a/news/" class="topa">新闻动?/a> <ul class="drop-menu"> <li><a href="/a/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/a/news/hyxw/">行业新闻</a></li> </ul> </li><li class=""><a href="javascript:;" href="/a/products/" class="topa">产品中心</a> <ul class="drop-menu"> <li><a href="/a/products/p1/">女足世界?019分组</a></li> <li><a href="/a/products/p2/">2019女足世界杯赛程表</a></li> <li><a href="/a/products/p3/">2019女足世界?/a></li> <li><a href="/a/products/p4/">女足世界排名</a></li> <li><a href="/a/products/p5/">女足世界杯赛?019</a></li> </ul> </li><li class=""><a href="/a/case/" class="topa">案例展示</a> <ul style="display:none"> </ul> </li><li class=""><a href="/a/rongyu/" class="topa">荣誉资质</a> <ul style="display:none"> </ul> </li><li class=""><a href="/a/jishu/" class="topa">技术优?/a> <ul style="display:none"> </ul> </li><li class=""><a href="/a/contact/" class="topa">联系我们</a> <ul style="display:none"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="banner" data-pointer="1" data-interval="5" data-item="1" data-small="1" data-middle="1" data-big="1" data-style="border-main"> <div class="carousel"> <div class="item"><a><img src="/uploads/171118/1-1G11Q05304T8.jpg" alt="幻灯2"/></a></div> <div class="item"><a><img src="/uploads/171118/1-1G11Q0524E92.jpg" alt="幻灯1"/></a></div> </div> </div> <!--end banner--> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container padding-big-top padding-big-bottom"> <h1 class="padding-big-bottom text-center bb2">产品中心</h1> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container"> <div class="xl6 xs4 xm3 xb2 padding-big text-center"> <a class="button border-main" href="/a/products/p1/">女足世界?019分组</a> </div> <div class="xl6 xs4 xm3 xb2 padding-big text-center"> <a class="button border-main" href="/a/products/p2/">2019女足世界杯赛程表</a> </div> <div class="xl6 xs4 xm3 xb2 padding-big text-center"> <a class="button border-main" href="/a/products/p3/">2019女足世界?/a> </div> <div class="xl6 xs4 xm3 xb2 padding-big text-center"> <a class="button border-main" href="/a/products/p4/">女足世界排名</a> </div> <div class="xl6 xs4 xm3 xb2 padding-big text-center"> <a class="button border-main" href="/a/products/p5/">女足世界杯赛?019</a> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> <div class="container padding-big prolist"> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p5/15.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G125120609156.jpg" alt="产品名称15" class="fadein"> <h3>产品名称15</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p5/14.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G125120551447.jpg" alt="产品名称16" class="fadein"> <h3>产品名称16</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p5/13.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G125120532W2.jpg" alt="产品名称17" class="fadein"> <h3>产品名称17</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p4/12.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G1251205091J.jpg" alt="产品名称14" class="fadein"> <h3>产品名称14</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p3/11.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G12512044N93.jpg" alt="产品名称13" class="fadein"> <h3>产品名称13</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p1/46.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G125120429160.jpg" alt="产品名称7" class="fadein"> <h3>产品名称7</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p1/45.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G12512040aT.jpg" alt="产品名称8" class="fadein"> <h3>产品名称8</h3> </a> </div> <div class="xl6 xs6 xm4 xb3 proitem"> <a href="/a/products/p2/44.html"> <img src="/uploads/171125/1-1G125120353119.jpg" alt="产品名称9" class="fadein"> <h3>产品名称9</h3> </a> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!--end 产品推荐--> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom bg-ys"> <div class="container padding-big-top padding-big-bottom text-center text-white"> <h1 class="padding-big-bottom bb">我们的优?/h1> <div class="padding-big text-left"> <div class="xl12 xs12 xm6 xb6 padding-big"> <div class="clearfix"> <div class="hidden-l hidden-s xm3 xb3 padding-big"><span class="ico ysico icon-thumbs-up"></span></div> <div class="xl12 xs12 xm9 xb9 padding-big"> <h2>选购优质材料</h2> <p class="padding-big-top">本公司生产的所有产品,原材料均为韩国、日本等国家进口,原料都有严格的检测,都需要符合一定的标准,从源头确保产品的质量?/p> </div> </div> </div> <div class="xl12 xs12 xm6 xb6 padding-big"> <div class="clearfix"> <div class="hidden-l hidden-s xm3 xb3 padding-big"><span class="ico ysico icon-gear"></span></div> <div class="xl12 xs12 xm9 xb9 padding-big"> <h2>先进的生产设?/h2> <p class="padding-big-top">本工厂拥有占地五百多亩的大型工厂的生产车间,引进多台行业内先进的生产设备,生产实现完全的自动化作业,确保了生产效率和质量?/p> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="xl12 xs12 xm6 xb6 padding-big"> <div class="clearfix"> <div class="hidden-l hidden-s xm3 xb3 padding-big"><span class="ico ysico icon-cubes"></span></div> <div class="xl12 xs12 xm9 xb9 padding-big"> <h2>产品品类齐全</h2> <p class="padding-big-top">本公司生产的所有产品,原材料均为韩国、日本等国家进口,原料都有严格的检测,都需要符合一定的标准,从源头确保产品的质量?/p> </div> </div> </div> <div class="xl12 xs12 xm6 xb6 padding-big"> <div class="hidden-l hidden-s xm3 xb3 padding-big"><span class="ico ysico icon-truck"></span></div> <div class="xl12 xs12 xm9 xb9 padding-big"> <h2>交货速度?/h2> <p class="padding-big-top">本工厂拥有占地五百多亩的大型工厂的生产车间,引进多台行业内先进的生产设备,生产实现完全的自动化作业,确保了生产效率和质量?/p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--end 广告--> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container padding-big-top padding-big-bottom"> <h1 class="padding-big-bottom text-center bb2">新闻动?/h1> <div class="container padding-big"> <div class="xl12 xs12 xm12 xb6 newsitem padding-big-top"> <div class="list-inline typelist"><span class="icon-calendar"></span> <a href="/a/news/gsxw/">公司新闻</a> </div> <ul> </ul> </div> <div class="xl12 xs12 xm12 xb6 newsitem padding-big-top"> <div class="list-inline typelist"><span class="icon-calendar"></span> <a href="/a/news/hyxw/">行业新闻</a></div> <ul> <li class="clearfix"> <a href="/a/news/hyxw/145.html" title="马布里:小外援锁定吉林小?莫里斯将?> <div class="news-date"> <div class="news-date1">29</div> <div class="news-date2">2019/06</div> </div> <div class="news-bodys"> <h3>马布里:小外援锁定吉林小?莫里斯将?/h3> <p>​北京时??8日消息,今日,北控男篮召开了马布里见面会,在接受采访中,马布里透露目前已经锁定上赛季效力于吉林的多米尼?琼斯。并称会联系孙悦...</p> </div> </a> </li> <li class="clearfix"> <a href="/a/news/hyxw/144.html" title="毛遂自荐!比尔社交媒体上回复詹姆斯:"> <div class="news-date"> <div class="news-date1">29</div> <div class="news-date2">2019/06</div> </div> <div class="news-bodys"> <h3>毛遂自荐!比尔社交媒体上回复詹姆斯:</h3> <p>​众所周知,这个休赛期詹姆斯最忙的事情除了为湖人队招募球星之外,还有一个非常重要的事情,那就是尽可能多的邀请联盟中的超巨来协助他拍摄《空?..</p> </div> </a> </li> <li class="clearfix"> <a href="/a/news/hyxw/143.html" title="当初绞尽脑汁要入“日籍”,如今却想?> <div class="news-date"> <div class="news-date1">27</div> <div class="news-date2">2019/06</div> </div> <div class="news-bodys"> <h3>当初绞尽脑汁要入“日籍”,如今却想?/h3> <p>​随着社会的进步,我们生活的世界也变得越来越开放,国家之间的联系越来越紧密,文化也在逐步交融。在体育界的表现就是归化现象,可以说归化现在?..</p> </div> </a> </li> <li class="clearfix"> <a href="/a/news/hyxw/142.html" title="韩国公开赛男单种子排位揭晓,樊振东终"> <div class="news-date"> <div class="news-date1">27</div> <div class="news-date2">2019/06</div> </div> <div class="news-bodys"> <h3>韩国公开赛男单种子排位揭晓,樊振东终</h3> <p>​北京时??2日讯:昨天,将于7?日到7日正式举行的韩国公开赛公布了男女单打前十六名的种子排位,该项赛事的资格赛也将??日到3日两天举行?..</p> </div> </a> </li> <li class="clearfix"> <a href="/a/news/hyxw/141.html" title="勇士消息:达成一笔交易,杜兰特签约方"> <div class="news-date"> <div class="news-date1">25</div> <div class="news-date2">2019/06</div> </div> <div class="news-bodys"> <h3>勇士消息:达成一笔交易,杜兰特签约方</h3> <p>​勇士队本赛季痛失总冠军,还在总决赛中折损了杜兰特、汤普森两位巨星,今夏薪资空间又十分紧张,引援工作将受到限制,种种不利因素暗示着他们的王...</p> </div> </a> </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!--end 新闻推荐--> <div class="layout bg-gray padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container"> <div class="padding-big text-center"> <h1 class="padding-bottom bb2">关于我们</h1> <p class="padding-big-top"> 女子 世界?开始了 女子足球 成功的新纪元,同时也是女子体育史上的一个里程碑。在整整三个星期?世界上最好的320?女子足球 运动员汇聚美国上?...</p> <div class="padding-big"> <div class="xl6 xs6 xm3 xb3 padding-big-bottom text-center"> <a href="/a/rongyu/34.html"><img src="/uploads/allimg/160508/1-16050Q40A53K.jpg" alt="资质荣誉1" class="layout" ></a> <div class="padding-big text-center">资质荣誉1</div> </div> <div class="xl6 xs6 xm3 xb3 padding-big-bottom text-center"> <a href="/a/rongyu/35.html"><img src="/uploads/allimg/160508/1-16050Q40G5U2.jpg" alt="资质荣誉2" class="layout" ></a> <div class="padding-big text-center">资质荣誉2</div> </div> <div class="xl6 xs6 xm3 xb3 padding-big-bottom text-center"> <a href="/a/rongyu/36.html"><img src="/uploads/allimg/160508/1-16050Q40I1359.jpg" alt="资质荣誉3" class="layout" ></a> <div class="padding-big text-center">资质荣誉3</div> </div> <div class="xl6 xs6 xm3 xb3 padding-big-bottom text-center"> <a href="/a/rongyu/37.html"><img src="/uploads/allimg/160508/1-16050Q40JEX.jpg" alt="资质荣誉4" class="layout" ></a> <div class="padding-big text-center">资质荣誉4</div> </div> </div> <a class="button bg-main margin-big-bottom" href="/a/about/">了解更多>></a> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> <!--end about--> <div class="layout bglx padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container"> <div class="padding-big text-center"> <h1 class="padding-bottom bb">联系我们</h1> </div> </div> </div> <div class="layout padding-big-top padding-big-bottom"> <div class="container"> <div class="padding-big"> <div class="padding-big xl12 xs12 xm6 xb6"> <div class="text-center"> <div class="xl6 xs6 xm6 xb6"><span class="ico ysico icon-building"></span>地址:福建省厦门市思明区思明南路422?/div> <div class="xl6 xs6 xm6 xb6"><span class="ico ysico icon-phone"></span>电话?594-5989797 </div> <div class="clearfix"></div> <div class="xl6 xs6 xm6 xb6"><span class="ico ysico icon-comments"></span>QQ?9657487</div> <div class="xl6 xs6 xm6 xb6"><span class="ico ysico icon-envelope"></span>邮箱:nvzu@qq.com</div> </div> </div> <div class="padding-big xl12 xs12 xm6 xb6"> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <div class="padding-big-top padding-bottom"> <div class="form-group"> <div class="field field-icon-right"> <input type="text" class="input" name="xm" id="xm" placeholder="怎么称呼? /> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="field field-icon-right"> <input type="text" class="input" name="sj" id="sj" placeholder="您的联系电话" /> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="field field-icon-right"> <input type="text" class="input" name="yx" id="yx" placeholder="您的邮箱地址" /> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="field field-icon-right"> <textarea style="height: 100px;" type="text" class="input" name="nra" id="nra" placeholder="您的留言内容"></textarea> </div> </div> </div> <input type="hidden" name="dede_fields" value="xm,text;yx,text;nra,multitext;sj,text" /> <input type="hidden" name="dede_fieldshash" value="5b14cf258b40a319a7de3b8aadf7d6da" /> <input type="submit" id="tj" class="button bg-main text-big margin-big-left padding-big-left padding-big-right" value="提交留言"> </form> <script> $(function(){ $('#tj').click(function(){ //alert(1) if($('#xm').val()==''){alert('请输入您的姓名!'); $("#xm").focus(); return false;} if ($("#sj").val() == "") { alert("请输入你的手机!"); $("#sj").focus(); return false; } if (!$("#sj").val().match(/^(((13[0-9]{1})|147|150|151|152|153|154|155|156|158|157|159|170|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189)+\d{8})$/)) { alert("手机号码格式不正确!"); $("#sj").focus(); return false;} if ($("#yx").val() == "") { alert("请输入电子邮?"); return false; } if (!$("#yx").val().match(/^\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+$/)) { alert("电子邮箱格式不正?); $("#yx").focus(); return false; } if($('#nra').val()==''){alert('请输入留言内容?);return false;} }) }) </script> </div> <div class="clearfix"></div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> <!--end contact--> <div class="container-layout bg-footnav bg-inverse padding-big-top padding-big-bottom clearfix"> <div class="table-responsive padding hidden-l container"> <div class="xl12 xs12 xm9 xb10"> <ul class="nav nav-sitemap"> <li><a href="/a/about/">关于我们</a> <ul> </ul> </li><li><a href="/a/news/">新闻动?/a> <ul> <li><a href="/a/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/a/news/hyxw/">行业新闻</a></li> </ul> </li><li><a href="/a/products/">产品中心</a> <ul> <li><a href="/a/products/p1/">女足世界?019分组</a></li> <li><a href="/a/products/p2/">2019女足世界杯赛程表</a></li> <li><a href="/a/products/p3/">2019女足世界?/a></li> <li><a href="/a/products/p4/">女足世界排名</a></li> <li><a href="/a/products/p5/">女足世界杯赛?019</a></li> </ul> </li><li><a href="/a/case/">案例展示</a> <ul> </ul> </li><li><a href="/a/rongyu/">荣誉资质</a> <ul> </ul> </li><li><a href="/a/jishu/">技术优?/a> <ul> </ul> </li><li><a href="/a/contact/">联系我们</a> <ul> </ul> </li> </ul> </div> <div class="hidden-l hidden-s xm3 xb2"> <h4 class="padding-bottom">关注官方微信</h4> </div> </div> <div class="container-layout bg-sub padding-top padding-bottom clearfix"> <div class="text-center"> Copyright ©女足世界杯版权所有 <a style="color:#fff" href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank" rel="nofollow">闽ICP?0203028</a></div> </div> </body> </html>